Logo

Sjælens Natur Lektion 9 & 10 Lektion 09: Forudsætningerne for formskabelse. Når sjælen begynder at gennemtrænge personagen med kærlighedens (bevidsthedens) energi, begynder den guddommelige karakteregenskab, vi kalder intelligent aktivitet (tredie aspekt), at udfolde sig. Lektion 10: Sjælens forhold til den Hellige Treenighed. En gennemgang af de tre hovedudtryk (aspekter) som manifesterer sig gennem Guddommen (ånden): 1. aspekt som er Liv/Kraft. 2. Aspekt som er Magnetisme/Guddommelig Kærlighed og 3. aspekt som er Aktivitet/ Stof.