Logo

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg".

Lektion 35 At forbinde devaerne med livs-ceremonien. Alle menneskevæsener lever i den æteriske substan´s der udgør menneskeheden og som er en emanation. Dette netværk, som er en emanation og derfor en del af det større væsen, er også selv en deva, som er det menneskelige bevidsthedslegeme, det vil sige en persona-fikseret bevidsthed. Når disciplen velovervejet og med en bevidst formuleret hensigt synger navnet Selah med den rigtige lyd, vil denne deva blive opmærksom på ham og udføre hans hensigt ved at lave en tilsynekomst-deva. Lektion 36 Sjælens vurdering af sit redskab. Et menneske er sin egen årsag; dog er der andre årsager der fortrænger denne årsag og har deres virkning, og det er dem vi skal se på. Hvis en persona viser sig at være årsag til smerte og glæde for andre, kan det kun skyldes at disse tiltrækkes af sådanne oplevelser, fordi de befinder sig i den samme tilstand. Sådan skaber en fuldstændig persona-identitet en gruppekarma sammen med andre gennem deres naturlige tiltrækning af hinanden.