Logo

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg".

Lektion 31 Hvordan sker intuitiv erkendelse. I som læser, studere og meditere på disse beskrevne instruktioner, er hele tiden i færd med den beskrevne kreative proces, på det tidspunkt hvor jeres legemer sover. Den nye udvidelse af bevidstheden, som sker gennem bevidsthedens oplevelser, undfanges og formgives af den studerende selv som er centreret i sin sjæl, når han virker i det ashramiske gruppeliv hver nat. Lektion 32 Ceremoniel magi, eller håndtering af de lavere fires devaer. Udtrykket “ceremoniel magi” er brugt med vilje, både som et slør og som en okkult betegnelse for sandhed. Det hentyder til den bevidste håndtering af energi, kraft og substans, som frembringer synlige fænomener i den ydre verden.