Logo

Podcast er fra onsdags udsendelserne i Radio Aalborg 92,2 MHZ " Direkte fra byens centrum".

Sjælens Natur Lektion 27 & 28. Lektion 27: Sjælens forestilling om en handlingsplan. Det er sjælens natur at manifestere sig i form, dvs. den genspejler sin ”tilstand eller sit ”stadium” i substansen på det vibrationsplan hvor den er fokuseret. Bevidstheden bor på den måde i et legeme og frembringer via dette legeme et livsforløb der resulterer i en række erfaringer. Lektion 28: Formens rolle i sjælens brug af magi. Magi er formulering af love der styrer bevægelsen af energi, kraft og substans i de forudbestemte mønstre vi kalder former. Når sjælen forstår loven og bruger den i samarbejde med det guddommelige formål og dets plan, mestrer han formnaturen.