Logo

Podcast er fra onsdags udsendelserne i Radio Aalborg 92,2 MHZ " Direkte fra byens centrum".

Diciple på prøve lærer at kalde harmonien frem i ydre manifestiation som værende selve sjælens egenskab. Først opmærksomt i sin hjerne, derpå synligt i sine legemer og til sidst i sin levevis. På den måde skaber han gradvis den auriske indflydelse, der er karakteristisk for den accepterede discipel, og siden går han heldigt gennem indvielsen, dvs. får adgang til det ashramiske gruppeliv. Lektion 16: Femte stråle og den gradvise udfoldelse af den guddommelige plan i tid og rum. Når den integrerede fokus har frigjort sig fra dens identifikation med oplevelsen (frigjort fra dens egen virkning i substansen) og igen identificeret sig som et brændpunkt i det Ene Væsen, kalder vi det en bevidst sjæl i inkarnation. Bevidstheden har identificeret sig som bevidsthed og er klar over, at når den låner sig selv ud til sin virkning i substansen, så er skaberen i hvert fald ikke sin egen skabning. <Sjælens Natur Lektion 15 & 16. af Jan Müller/p>