Logo

Podcast er fra onsdags udsendelserne i Radio Aalborg 92,2 MHZ " Direkte fra byens centrum".

Lektion 17: Femte stråle i forbindelse med evolution og indvielse. . Diciplen på prøve stræber efter at bo i sit mentallegeme for at få kontrol over de kræfter, som udgør hans emotionelle natur, og i nogen grad også at få kontrol over bevægelsen i den substans, der samlet har dannet hans legemer. Til sidst er han ”begravet til halsen i en kamp mellem sjælens kræfter mod personaen og de mange kræfter i den persona som han har identificeret sig med”. Lektion 18: Sjette stråles tilbedelse og idealisering. Når vi ser på verden i dag, som faktisk er et aggregat af mange energier og kræfter, der er holdt sammen af visse faste relationer i den menneskelige families æteriske netværk, ser vi helt klart èn særlig fremherskende stråle, som farver og præger hele det bevægelige billede af vor nuværende civilisation.