Logo

Velkommen til Teosofisk Forening Aalborg

Vores arrangementer er på 7. etage i Nordkraft.
Teosofisk foreningens arrangementer, i samarbejde med Aftenskolen Nordkraft, vil blive husstandsomdelt i programmet for Rytmisk Aftenskole, som er på Nordkraft.

Den Rytmiske i Nordkraft

Teglgaardsplads 1, niveau 7

9000 Aalborg


Lyt til vores udsendelser fra Radio Jupiter nedenfor, som er en del af Teosofisk Forening Aalborg

Det multidimensionelle menneske Værter: Jan Müller

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg".

I dette program har Radio Jupiter besøg af Sidsel Cathrine Thevik, som er forfatter, foredragsholder og holistisk mentor, hvor Sidsel fortæller om de forskellige dimensioner vi som menneske har mulighed for at bevidstgøre, samt vigtigheden at lytte til sig selv og være tro mod sig selv i, og gennem de mange verdener og virkeligheder.

 

Mysterieplaneten Uranus Værter: Leah Jacobsen & Kim Pedersen

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg".

Planeten præsenterer vores ukonventionelle, excentriske og originale sider, der skaber forandring og fornyelse. Rummer impulsen til teknologiske, humanitære og demokratiske fremskridt for menneskeheden, og meget mere.

 

Vært Jan Müller oplæse op fra, Sjælens Natur Lektion 31 & 32

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg".

Lektion 31 Hvordan sker intuitiv erkendelse. I som læser, studere og meditere på disse beskrevne instruktioner, er hele tiden i færd med den beskrevne kreative proces, på det tidspunkt hvor jeres legemer sover. Den nye udvidelse af bevidstheden, som sker gennem bevidsthedens oplevelser, undfanges og formgives af den studerende selv som er centreret i sin sjæl, når han virker i det ashramiske gruppeliv hver nat. Lektion 32 Ceremoniel magi, eller håndtering af de lavere fires devaer. Udtrykket “ceremoniel magi” er brugt med vilje, både som et slør og som en okkult betegnelse for sandhed. Det hentyder til den bevidste håndtering af energi, kraft og substans, som frembringer synlige fænomener i den ydre verden.

 

Antroposofisk Thorbjørn Køie Lægekunst Vært B. Kim Pedersen

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg".

Radio Jupiter`s vært, Kim B. Pedersen er taget til København for at interviewe Thorbjørn Køie som er under uddannelse til antroposofisk terapeut. Uddannelsen tager udgangspunkt i Rudolf Steiners forfatterskab som formidler gammel viden. “Som det er for oven er det også forneden” / “Alt hvad der er i mennesket er også uden for”.

 

Jan Müller oplæse op fra, Sjælens Natur Lektion 29 & 30

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg".

Lektion 29 Sjælens rolle som magiker. Fremkomsten af form på ethvert eksistensplan forudsætter at dens skaber, bevidst eller ubevidst, samarbejder med loven, og at han under sit arbejde under loven har brugt den særlige proces vi kalder magi. Det er sjælens natur at skabe form, da sjælen er formidleren mellem ånd og stof. Sjælen er magikeren. Lektion 30 At blive modtagelig for intuitiv erkendelse. Ånd og stof er kun to poler i den ene energi eller kraft. Ånd, stof og bevidsthed danner manifestationens triangel. Ud af denne første treenighed fødes det bevidsthedens brændpunkt som er Logos. Magikeren er først optaget af ligevægten mellem ånd, stof og bevidsthed. Hvis han skal tjene det Væsen, hvori han lever, må han sikre sig et sådant indbyrdes forhold, før han kan bringe det ordentligt i fokus.

 

Flere artikler ...