Logo

Oplæsning af ‘Sjælens Natur’ af Lucille Cedercrans – lektion 11+12 Lektion 11: Treenigheden som den forholder sig til personaen. De tre store planetare stråler, som disciplen på prøve er i færd med at fuldstændiggøre sine karakteregenskaber med, er åndelig higen, meditation og anvendelse. Lektion 12: Anvendelse og udformning af sandheden. De kvalitative energier, som disciplen arbejder med er tanke, tale, emotioner og fysiske handlinger. På den måde skaber disciplen en særlig udstråling, der bliver en del af hans udrustning.