Logo

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg".

Lektion 33 At bruge de højere og lavere intervaller under den kreative proces der manifesterer formen. Sjælen har på sit eget plan sikret sig den inkarnerede bevidstheds redebonhed og dens medvirken til at arbejde på den guddommelige hensigt og plan. Når den inkarnerede bevidsthed stiller sig til rådighed for den overskyggende sjæl på meditationens højdepunkt, kan denne sjæl nedfælde sin hensigt, visdom og plan i sin personas sind, hjerne og anliggender. Lektion 34 Den unge discipels problemer, når han forsøger sig med ceremoniel magi. Den unge discipel, som for første gang begynder at udøve ceremoniel magi, føler sig plaget af hindringer og konflikter, og de optræder tilsammen i et forvirrende kaos. Han befinder sig i ingenmandsland mellem to verdener, hvor hver især har deres egne love, og han syntes ikke han hører hjemme i nogen af dem.