Logo

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg".

Lektion 29 Sjælens rolle som magiker. Fremkomsten af form på ethvert eksistensplan forudsætter at dens skaber, bevidst eller ubevidst, samarbejder med loven, og at han under sit arbejde under loven har brugt den særlige proces vi kalder magi. Det er sjælens natur at skabe form, da sjælen er formidleren mellem ånd og stof. Sjælen er magikeren. Lektion 30 At blive modtagelig for intuitiv erkendelse. Ånd og stof er kun to poler i den ene energi eller kraft. Ånd, stof og bevidsthed danner manifestationens triangel. Ud af denne første treenighed fødes det bevidsthedens brændpunkt som er Logos. Magikeren er først optaget af ligevægten mellem ånd, stof og bevidsthed. Hvis han skal tjene det Væsen, hvori han lever, må han sikre sig et sådant indbyrdes forhold, før han kan bringe det ordentligt i fokus.