Logo

Podcast er fra onsdags udsendelserne i Radio Aalborg 92,2 MHZ " Direkte fra byens centrum".

Lektion 23: A Ashramernes dannelse og gruppering. Den planetare Logos, der virker på sit eget identifikationsniveau, udskiller den lysstråle han udvikler sig på gennem syv energier i sin egen syvfoldige bevidsthed. Vor planetare Logos, der virker inden for sit eget identifikationsniveau, er ikke èn person, men syv personer i èn. Enhver logoisk bevidsthed, og det hvadenten det drejer sig om et monadisk, planetarisk eller solvæsens, er syvfoldig af natur. Lektion 23: B. Det følgende er en øvelse til brug om aftenen inden du trækker dig tilbage for natten. Enhver af jer er på en eller anden måde klar over, at bevidstheden i høj grad er levende og fungerer andre steder, når hjernen og kroppen sover. Somme tider overføres viden om dette til hjernen i form af drømmeoplevelser, men de er sædvanligvis vage forvaskninger af virkeligheden. Lektion 24: Forholdet mellem sjæls­ og persona­stråle. Både personaen og den overskyggende åndelige sjæl er bevidsthed. Den ene af dem, personaen, er en forlængelsen af den anden – den overskyggende. De er kun adskilt af tid og rum eller form. Personaen, som er en del af sjælen, er inkarneret og bundet i formnaturen. Den overskyggende sjæl er det aspekt af bevidstheden som fastholder sig som identitet, den er hævet over formbegrænsningens frekvens og derfor fri af den.